هویجوری ... پروفایل

یادت هست ...

ساعت 7:20 خودمان است ...

خسته نباشی ...

سرعت نرو ...پشت فرمون به گوشی دست نزدن ... چه برسه جواب پیام بدی ... چشم

من هم کم کم میروم ... تا شروع کنم دوباره ... قصه ی پر غصه هر روز... تکرار و تکرار ...

/ 0 نظر / 48 بازدید