چهارم مرداد

وامروز ...

یکسال گذشت ...

به همین سادگی ...

به تلخ یک قرن ...

به اندازه تیک تیک ثانیه و قطره های اشک هام ... و لحظه های شب زنده داری ...

سخت گذشت...

و....تمام شد

منتظرت نیستم ...رها شده ام

/ 0 نظر / 32 بازدید