مطلب ششم - سفر

سفر من

حدودای وسطای مرداد بود با دوستام با چند خودوری شخصی رفتیم سفر چهارمحال و اصفهان ،بگذریم که چند بار ماشین سمندی که من توش بودم خراب شد اما از یه مسیر خوبی میرفیتم اجباراً توقف داشتیم مناظر هم عالی ،منم به یادش هر جا میرسیدم عکس میگرفتم که اگه خدا خواست یه روزی بهش رسیدم بهش نشون بدم و بگم با هم بریم اینجا من بلدم ،بیادت بودم و...

/ 0 نظر / 34 بازدید