دوستان جان

کامنتی نیست

کسی نمی آید ،عایا ؟

نگران حالم نمیشوی ،عایا ؟

من دل تنگ دوستانم

آدرس خیلی ها را ندارم

بعضی ها هم نمینویسید

آیا من تنها مانده ام ،در این مکان لامکان

/ 0 نظر / 46 بازدید