سی و یک تیر... لعنتی

یکسال گذشت ...

لعنت به سی و یک تیر سال قبل ...

اون روز که بی من بودی و بی تو شدم ...

لعنت به من با اون اشتباه ...

کاش تموم میشد زندگی ...

و نمی دیدم بعد اون روز رو که برد همه چیز مرا ...

***

+دیشب به استخر رفتم ،آبگیری بود برگشتم ،یک ساعت ونیم بعد به گفته خود متصدی برگشتم باز هم نشد ...

++ بعد مصرف اون قرص با چای نبات خیلی حالم خوشه

/ 0 نظر / 36 بازدید