چه ساده بودم ....

امروز داشتم به گذشته ها فکر میکردم ،چقدر فرصت از دست دادم ،حالا که نگاه میکنم ،گاهی اتفاقات که افتاده ساختگی بود ،بعله ساختگی

ینی دوستی ،عزیزی ،همکاری ...از سر دوست داشتن ،از سر خیر خواهی ...کاری کرده که مثلا من با دختر خانمی رو در رو بشوم ،اون موقع فکر کردن که اتفاقی بوده

مثلا یه موردش ،رئیس بزرگمون مریض شده بود من و رئیس کوچتر رفتم به عیادت ،زنگ آیفون رو زدیم ،یه دفعه دیدیم دختر همون رئیس بزرگ میاد درو باز میکنه ،و سلام و احوال پرسی با رئیس کوچیک و ببخشید من باید برم کلاس و رفت....ما رفتیم تو ،طبقه سوم ... عیادت رئیس بزرگ و ساده برگشتیم

ینی این برنامه ریزی شده نبود ،عایا ؟سوال

/ 0 نظر / 50 بازدید