پست جدید ... همین ... هویجوری

کاش میدونستی ...

چقدر کم دارمت ...

داشتم دست نوشته هایت را میخوندم ...

اردیبهشت 95 ...

***

داشتنت یه نعمته ...

رفتنت طوفان به پا کرد...

هرچند پدیده ها دیگر به من اثر ندارد ...

دوشنبه 20 تیر 18:28

/ 0 نظر / 36 بازدید