مهر جان آمدی....

بجای بوی ماه مهر...

چه بد شروع شدی ...

بوی خون می دهی...

بوی خون جوانان وطن....

*****

قابل توجه هـــــــــــــــمه

وقتی دشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دست به ماشـــــــــــه شد

.

.

.

نمی بینه کودکی یا روی ولیچر نشسته ،نمیپرسه از کدوم قومی ،نمپرسه به کی رای دادی ، مسلمانی یا غیر مسلمان .....سپاهی هستی یا ارتشی ...میزند ... دشمن از باهم بودن ما میترسد... نقطه قوت ما اتحاد ماست

******دشمن اتحاد ما را هدف گرفته******


#اهواز-من-تسلیت


/ 2 نظر / 62 بازدید