کاش ای کاش کنارم بودی ...

زائرتم امام رضا...

از راه دور....دست به سینه ...اشکم میغلطه روی گونه...

امروز پیشونی زائرتو بوسیدم....

نظارگر میخنده ،از تمسخر...

دل تنگتم امام رضا...

همه آماده سفر کربلان ...میخوان برن پیاده روی اربعین ...اما من ....

اشکم در مشکم شده ...

از دیشب داغون شدم ... له له ...شکست خورده و مستاصل ....

دلم دخیل پنچره فولادت...

*****

از دور نیم رخ دوستی رو دیدم ...پروفایلشو دیدم

که سالی است از اون بیخربم شاید هم بیشتر ...

نمیدونم بگم سلامی ... گرچه جوابش واجبه ...

/ 0 نظر / 41 بازدید