دلنوشته ... دست نوشته ... یاد ها

گاهی آدم فراموش میکند ....

یادش میرود که دستی بالای دستها چه نقشی برایش رقم زده است...

کودکی میشود آویزان چادر مادر روزگار ،که میخوام ،آن یکی را ،....

فقط همان یکی را ...زنهار باید به دلم دیکته کنم ،یادش نرود ...

دلم آنچه خواستی و نشد ،... واین میتواند بهترین اتفاق زندگیم باشد....

/ 0 نظر / 72 بازدید