پست مجدد... سفر دونفر

یادم هست قول سفر به سرزمین مادر ،اقامت کنار چشمه ،آتش و چای دونفره را من دادم ،اما تو سفر پاریس خواستی ،باز من قبول کردم

یاد اون پست و یاد اون وعهده های واهی بخیر

+هدیه تولدم

++ ژله بستنی

+++ کتاب شازده کوچولو

/ 0 نظر / 141 بازدید