/ 3 نظر / 178 بازدید
yaghut4674

جناب حافظ علیه الرحمه امسال وقت سال تحویل کنار مزارش ما رو تحویل نگرفت و یکی از بی ربط ترین غزل هاشو رو کرد ...شاید چون تلفنی سفارش داده بودیم؟؟؟!! :))

hesegharib880704

حافظ گاهی خسته اس... شاید چون حضوری نبود منشیش جواب داده