گذر اردیبهشت

اردی بهشت رو به پایان است...

حواسمون نیست ...

عمر است که میگذرد...

مجبورم که بخندم ...

بگم که خوبم ...

حال دلم خوب است اما تو باور نکن ...

/ 3 نظر / 93 بازدید
banoyehordibehesht2

گاهی ناگهان از دلِ تمام رنج‌هایت معجزه‌ای رنگ خدا دستت را می‌گیرد به تو می‌گوید دست در دست هم، از پس تمام سختی‌ها بر می‌آییم تازه همان لحظه متوجه میشوی که چه خدای بزرگ و مهربانی داری

reza641018

عمر گران می گذرد خواهی نخواهی سعی بر آن کن نرود رو به تباهی...

yaghut4674

بهار و این همه دلتنگی ...