آبان

ماه فراموش نشدنی ....

ماه تولدش ... ح

ماه اشتباه بزرگ ... ن

آشنایی ... ماما امسال ،ماه پر باورنی بود ...

چه ماهی شده ...

هوا عالی ...هوا دو نفره ... آخ اگه بود اونی که باید باشه و نیست ...

پائیز به من عشق بدهکارست ...

گرمای دستان یار ...دلی بیقرار...

کاش بود آن مخاطب خاص ...


/ 3 نظر / 61 بازدید
yaghut4674

این مرور کردنها فقط بیشتر اندوهگین تون میکنه !

yehozendegi

😊 و چه بسا آبان ها پاییز ها بارون ها هواهای دونفره میادو میره ام... تکرار تکرار و کمی حسرت...