هوای بی تو...

هوای پائیزی دلم ...

ابری شده ... بغض راه نفسم رو بسته ...

منتظر بهانه است ...

بارانی نمیشود چرا ...

دلگیرتر از این ...

بهانه بهتر از این ...

خود هوای ابری پائیز ...

/ 0 نظر / 51 بازدید