مطلب دوم - حس غریب یا حس آسمونی ؟

حس غریب یا آسمونی

یادم میاد اولین بار که همدیگه را دیدیم ،حدود مرداد ماه سال 88، من و اون یار سفر کرده همدیگر را دیدیم اون بی اختیار مقابل من از جاش پاشد و من تو همون نگاه اول یه دل نه صد دل خواستمش.

بعدنا باهم در مورد اون روز صحبت میکردیم میگفت تا منو دیده یه حس غریب بهش دست داد بی اختیار و خارج از عرف جلوم پاشد و من که وارد شده بود بی اختیار محو نگاه شدم و من گفتمش بهم یه حس آسمونی دست داد.قلب

بعد باهم تفاهم کردیم حس غریب آسمونی بود،ما نیمه گمشدمونو پیدا کردم ،اما افسوس...گریه

/ 4 نظر / 36 بازدید
seaalone

چی شد که دلتنگ شدی؟

seaalone

چی شد که دلتنگ شدی؟