بهترین ها

بهترین سیاست .... صداقته

بهترین راه اثبات خودت ... عملکرده

.

.

.

.

خوشبختی مسیر است ... نه هدف


/ 3 نظر / 82 بازدید
live-me

هدف رسیدن به مسیر خوشبختی است.

pooriapooria

سلام حراج کتانی و تی شرت به مدت محدود در فروشگاه مدشو www.modsho.com