شهریور

چقدر دیر میگذرد...

مهر جان تعجیل کن....

من از مهر ،عشق طلبکارم...

بوی پائیز می آید...

بوی برگ های خوشک...

بوی زمین نمناک باران خرده....

بوی ...

پ تو کوجایی ... دقیقا کوجایی ...

من به دستهای قول داده ام

*****

+ عیدتون مبارک

++ پدر روز به روز بهتر میشود به لطف خدا

+++ دعام کنید

++++ دلم حرم امام رضا میخواد

/ 0 نظر / 38 بازدید