روز خوب ...

امروز صبح یه اتفاق جالب به چشم خودم دیدم ...

کاش عکس میگرفتم ...

دو تا ماشین به احترام یک مادر ،سالخورده که میخواست از عرض بلوار (بولوار) رد بشه توقف کامل کردند و با خیال آسوده رد شد و تبسمی مادرانه زد که من تا عمق وجودم احساس نشاط کردم ....

پ ن : چرا همیشه بدنبال الگو های خارجی هستم ،احترام به مادر و پدر ها ،و خصوصا سالخوردگان باید اولویت همیشگی مون باشه

من خودم به هیچ بچه یا سالخورده یا مادر به همراه بچش که از عرض خیابون رد میشه بوق نمیزنم که مبدا یه ذره بترسه ...

***

حادثه ناگوار آتنا بسیار ناراحتم کردم،تسلیت به همه

والدین محترم به هیچ کس اعتماد نکنید ،ایضاً آموزش های لازم رو بدهید ،کودک آزار هست ،بیماران جنسی هم فراوان ،کودکان را تنها جایی نفرستیدو...

***

+ حال دلم خوب است ...

++ دلم یه قدم زدن تنهایی میخواد ... هوا که نداریم

/ 0 نظر / 39 بازدید