پست مجدد ... با اندکی ویرایش ...

سرشار از سکوتم ...

به فریادم نمیرسی ...

به دادم ...

آدم ها به داد هم میرسند نه به سکوت هم ...

***

موندم پاک شدن پست خیر بود یا ....

هرچی که هست ،من موندم یه دنیا حسرت ....

***

بی خوابی های شبانه همچنان ادامه دارد...

به پیچ اینستاگرام سر میزنم ...اما لایک نمیکنم ... میچرخم ...

/ 0 نظر / 38 بازدید