خسته ام

خسته ام

دیشب خواب های بد دیدم

با داد از خواب پریدم

اخیرا افکار پریشان و خواب های بد زیاد شده

دیشب خواب دیدم ... رئیس ارشدم یه پاکت نامه بهم داده که معنیش اخراج بود

شبهای قبل خواب دیدم از پوستم حشره های عجیب اومد بیرون مثه ...

حس بدی بود که پوستم شکافته شد و...سبز

حال امروزم حال گریه است ...

داغونم ...

چاوووشی هم ...گوش میدم ...

/ 2 نظر / 51 بازدید
yaldayi

الهی عزیزم هر روزت پر از آرامش راستش منم دیشب همش خواب زلزله دیدم ! اونم سه بار هر بار بیدار شدم با این ترس که اگه زلزله بیاد خواب باشم چه کنم بیدار شدم !