تو نمیدانی ...

همیشه نداشته هایمان را بیشتر دوست داریم...

مثلا...

همین دوستت دارم هایی....

که تو نمی گویی به من...

نمی دانی چقدر دوست شان دارم...

*****

+پدر از بیمارستان مرخص شد

++ به شدت احساس خستگی دارم ،دوس دارم یه تریلی از روم رد بشه که کمی بدنم از این حالت کوفتگی دربیاد

+++ شهریور ایم،مغرور و قابل اعتماد

/ 0 نظر / 36 بازدید