عشق یعنی ...

کاش میشد

نشد که ...من و تو ...ما بشیم

تو شدی او...

نشد که با پیراهن گلدار شمعدونی های کنار پنجره رو آب بدی

نشد که من سینی چای دونفره رو بیارم

سکوی کنار پنجره بنشینیم و روی بخار شیشه با نوک انگشتت قلب بکشیم ،چایمون سرد بشه و تو ببری که دو باره از نو بریزی و بیاری

نشد ،نشد ،نشد

من مانده ام یه میز صبحونه ی یه نفره

/ 4 نظر / 102 بازدید
love2f

متن عالیی هست اما به قول ... زیبایی عشق به نرسیدنشه...

yaghut4674

عرض ادب ...خیلی خودتون رو رنج میدید !!!