توهم دانستن ...

این روزها اکثر مردم از صبح تاشب در معرض پیام و مطالب فراوان ...

میخوانیم و عمل نمیکنیم...

که اگر عمل می کردیم الان اینهمه مشکلات نبود... درخت می کاشتیم ...با هم مهربان می بودیم


در همه زمینه ها مطلب ارسال میشود... علمی ، خبری ،تحلیلی و ورزشی و...

توی گروه ها ... فقط شده مطالب کپی ...


بگذریم که خیلی از اخبار ارسالی جعلی و بدون منبع و... و سرشار از ناامیدی و پمپاژ غم

همه شده اند دانشمند ... بدون مطالعه کتاب

مگه میشه ... مگه داریم ...

بحث که بالا میگیرد ... همه عالم به کل مسائل ...

طرف بهداشت خونده ، وارد بحث میشه از فوتبال گرفته تا سیاست ... اندشه ... آقا بیخیال ... بخودا

ما بیسواد ...پ ن : خواهش میکنم در مورد مسائل تخصصی حداقل وارد بحث نشوید

پ ن 1: در مورد اخبار حتما دنبال خبر درست و موثق باشد ... یعنی آدرس خبرگذاری و تاریخ و نویسنده مشخص باشد

پ ن 2 : مطلب و نوشتار بدون منبع ، توهین به شعور مخاطب محسوب میشود


ما دانش نداریم ... پس سکوت میکنیم ... تا عیب و هنرمان نهفته ماند...


/ 1 نظر / 40 بازدید
yaghut4674

حرف نزنیم میگن لاله ...:))