ممنونم که به فکر من هستید ... به احترام کلاه از سر برمیدارم

نصحیت های مادرانه ...

اخیرا جمعی از دوستان در فضای کامنت به نصیحیت پرداختند ...

قدر دانی مرا بپذیرید ...خجالت

اما ... کو گوش شنوا...

آخه دل که حرف حساب سرش نمیشود ...

دوست داشتن ،دل میخواهد ... نه دلیل ...

پس با ادله و منطق نمیشود .... آدم نمیشود ...

خودم میدانم ...

/ 0 نظر / 39 بازدید